Byggservice

När vi pratar om byggservice menar vi i regel reparationer och mindre åtgärder. Det kan handla om en plötslig vattenläcka, ett rum som ska delas av med en vägg eller ett staket som ska resas.

Många av våra projekt löper under längre tid, men vi försöker alltid ta oss tid och sticka emellan med sk byggserviceuppdrag. För små jobb som beräknas ta mindre tid än en till två dagar lämnar vi i regel ej offert, men ofta kan vi ge en fingervisning om den totala kostnaden.