Våra tjänster

På Majo Bygg har vi genom åren gett ett flertal hem nya spännande ytor att inreda!

Nya miljöer har skapats och vi har hjälpt familjer att skapa rum för önskade tillökningar. Men kanske allra viktigast - flertalet av våra kunder har med välplanerade renoveringar och tillbyggnader lyckats öka värdet på sina fastigheter mångfaldigt över byggnationskostnaden. Läs mer om våra tjänster under respektive rubrik.