alt text

Vår arbetsprocess

På Majo Bygg arbetar vi efter en mycket enkel arbetsmodell vilken syftar på att ge förståelse genom hela byggprocessen. Nedan kan du i förenklad form följa hur vi tänker.


1. Startmöte

Vi träffas hos dig, eller på vårt kontor. I lugn och ro diskuterar vi dina önskemål och tankar. Vi går igenom hur Majo arbetar, och pratar om praktiska saker som t ex nyckelhantering, försäkringar och tidsplan.

2. Offert och tidsplan

Vi presenterar hur vi uppfattat dina önskemål. Samtidigt presenterar vi en offert. Gemensamt går vi igenom offerten. Ev. tillägg eller revideringar görs och vi ser till alla oklarheter är lösta innan vi skiljs åt.

3. Arbetet påbörjas

Vi ser till att de kompetenser som ditt projekt kräver finns på plats. Vi ansvarar för att alla underleverantörer håller god kvalitet och arbetar i enlighet med Majo Byggs kvalitetsstandard.


4. Arbetet är färdigt

Vi går igenom arbetet och du får svar på alla eventuella frågor. Innan vi är helt färdiga kommer en oberoende kvalitetsinspektör och granskar arbetet. Han/hon säkerställer att allt utfört arbete följer svenska byggnormer.

5. Resultat och förväntningar

När man byggt något nytt, eller renoverat, tar det ett par veckor innan man hunnit känna in sig ordentligt. Därför väntar vi ca 2 veckor innan vi kommer tillbaka till dig för att följa upp om resultatet motsvarar dina förväntningar.

6. Gott rykte ger fler jobb

MajoBygg är måna om ett gott rykte, och vi väljer enbart de bästa hantverk-arna i branschen. Vår förhoppning är att du ska välja oss även nästa gång du ska bygga om, bygga nytt eller renovera. Är du missnöjd ? Berätta det för oss. Är du nöjd – berätta det för alla andra.