Filosofi

Majo Bygg grundades på en mycket tydlig idé och tanke kring hantverksföretagens uppträdande på konsumentmarknaden.

Innan vi skred till verket och tog vårt första spadtag pratade vi med ca 100 personer och ställde frågan "Vilka är de tre viktigaste egenskaperna hos ett hantverksföretag?". Svaren visade en tydlig riktning.

  1. Håller överenskomna priser.
  2. Kommer i tid till avtalade möten.
  3. Når överenskommet resultat.

Företagets affärsidé var redan skriven: 
"Majo Bygg ska leverera byggnationstjänster enligt en säker och dokumenterad arbetsprocess. Genom sunda och grundläggande värderingar ska vårt samarbete med kunden nå uppsatta mål."